Zapewne słyszałeś już o metodzie SMART, która pomaga w skutecznym wyznaczaniu celów. Metoda ta składa się z pięciu liter, z których każda oznacza określoną zasadę, której należy przestrzegać. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadzie stawiania celów SMART, opiszemy każdą z liter tego skrótu oraz podamy przykłady.

S – skonkretyzowany (Specific)

Pierwsza litera skrótu oznacza, że cel musi być skonkretyzowany. Powinien on odnosić się do konkretnej rzeczy, jaką chcemy osiągnąć, a nie być ogólnikowy. Dobrym przykładem może być cel „Chcę schudnąć”. Jest to cel ogólny, niekonkretny, a co więcej – trudno ocenić, kiedy zostanie osiągnięty. Lepszym celem byłoby „Chcę schudnąć 5 kg w ciągu 2 miesięcy”.

M – mierzalny (Measurable)

Kolejna litera oznacza, że cel musi być mierzalny. Tylko wtedy będziemy mogli ocenić, czy udało nam się go osiągnąć, czy nie. Musimy określić konkretne mierniki, które pozwolą nam na ocenę postępu. Na przykład, jeśli celem jest schudnięcie 5 kg w ciągu 2 miesięcy, miernikami mogą być waga oraz obwód talii i bioder.

A – osiągalny (Achievable)

Trzecia litera skrótu odnosi się do osiągalności celu. Cel powinien być wyzwaniem, ale jednocześnie możliwy do osiągnięcia. Warto pamiętać, żeby nie stawiać sobie zbyt ambitnych celów, które przekraczają nasze możliwości. Na przykład, jeśli nie mamy doświadczenia w bieganiu, cel „Chcę ukończyć maraton za pół roku” może być nieosiągalny. Lepszym celem byłoby „Chcę ukończyć bieg na 5 km za pół roku”.

R – realistyczny (Realistic)

Litera R odnosi się do realizmu celu. Powinniśmy ocenić, czy nasze cele są realistyczne, czyli czy możemy je osiągnąć w określonym czasie oraz z określonymi zasobami. Nie powinniśmy stawiać sobie celów, które są niemożliwe do osiągnięcia ze względu na brak czasu, pieniędzy czy umiejętności.

T – czasowy (Time-bound)

Ostatnia litera odnosi się do czasu. Każdy cel powinien mieć określony czas realizacji. Bez tego trudno ocenić, kiedy cel zostanie osiągnięty.

Przykład T-czasowego może być następujący: „Zwiększenie sprzedaży o 20% do końca roku 2023„. W tym przykładzie określony jest konkretny czas, do którego należy zwiększyć sprzedaż. To pozwala na kontrolowanie postępów i ocenę, czy cel zostanie osiągnięty w wyznaczonym czasie.

Ważne jest, aby czas, który został wyznaczony, był realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Cel musi być dopasowany do dostępnych zasobów, takich jak czas, budżet, zespół, itp. W przypadku nieodpowiedniego wyznaczenia czasu, cel może stać się nieosiągalny lub zbyt trudny do zrealizowania.

Teraz do dzieła. Wiesz jak powinieneś stworzyć swój cel. Pozostaje tylko to zrobić. Najlepiej na kartce papieru i póżniej powiesić to na ścianie aby móc wracać do niego.